COO of BetterEngage visit SotaTek 's office

2018-12-11

Visitors to SotaTek are often divided into two groups, an older group, and a young group.

The old 's style is neatly dressed in vest and tie, and young guys often appear in very random styles. This is because olds are usually from the enterprise and the young ones carry the youthful and liberal modern style of the startups.

Just look at their hairs and clothes, surely you guessed where this guest of SotaTek come from. Mr. Naoto Udaga is COO of BetterEngage, a Japanese startup in the HR field. But not just a normal HR company. Every startup puts creative elements into existing business models to create a new, more creative force. BetterEngage is a startup that uses big data technology to find out the insight of an organization's workforce by analyzing scattered employee data.

And this time they come to shake hand with SotaTek because SotaTek has different attractions that other companies do not have. SotaTek currently has an ODC of 6 people are fighting together with another Japanese HR startup. Currently, this project is growing strongly with the success of our customer.

Hopefully, this same success will come along with the new relationship between BetterEngage and SotaTek.

 

Các vị khách đến SotaTek thường chia thành 2 nhóm, một nhóm già và một nhóm trẻ. Nhóm già thì phong cách rất chỉnh tề lúc nào cũng comle cà vạt gọn gàng còn nhóm trẻ thì thường xuất hiện trong những phong cách hết sức random. Đó là vì các bác già thì thường đến từ nhóm các doanh nghiệp lớn lâu đời còn nhóm trẻ lại mang theo phong cách hiện đại trẻ trung và tự do của các nhóm startup. 

Chỉ cần nhìn vào đầu tóc và quần áo chắc các bạn cũng đoán được vị khách lần này của SotaTek đến từ đâu. Bạn Naoto Udaga là COO của BetterEngage, một startup của Nhật trong lĩnh vực nhân sự. Nhưng không chỉ là một công ty về nhân sự đơn thuần. Mọi startup đều đưa yếu tố sáng tạo vào trong những mô hình kinh doanh hiện có để có một sức mạnh mới, sáng tạo hơn. BetterEngage là startup có sử dụng công cụ bigdata để tìm ra insight về nhân sự của doanh nghiệp từ việc phân tích dữ liệu các hồ sơ nhân sự rải rác. 

Và lần này các bạn tìm đến SotaTek hẳn nhiên là vì SotaTek có những điểm hấp dẫn khác biệt mà các công ty khác không có. SotaTek hiện đang có ODC 6 người làm việc cùng với một startup về nhân sự khác của Nhật, dự án đang phát triển mạnh mẽ cùng với thành công của khách hàng. 

Hy vọng lần này một thành công tương tự nữa như vậy sẽ xuất hiện cùng với mối quan hệ mới giữa BetterEngage và SotaTek.