The first customer of SotaTek comeback to visit us

2018-12-11

This time the one visiting SotaTek is a friend, we call Daren a friend because he is not just a regular customer.

He was one of the first customers when SotaTek started on the road of business, and the process of being partners is a long way to build trust and relationship between the two. Daren has teamed up with SotaTek literally, working with SotaTek 's guys in the old office for weeks, and here we are meeting again in the new office in a more optimistic atmosphere.


 

Actually, this Canadian-American has drawn a bright prospect of bringing our shared products to the US market, giving our people a great inspiration to overcome the difficult period at start-up to have a firmer future like today.

Of course, this platform will create momentum for further collaborations. We are looking forward together.

 

Lần này người đến thăm SotaTek là một người bạn, chúng tôi gọi Daren là bạn vì anh không chỉ đơn thuần là một khách hàng thông thường. Từ chỗ là một trong những khách hàng đầu tiên khi SotaTek bắt đầu trên con đường khởi nghiệp đến chỗ trở thành đối tác của nhau là một quá trình xây dựng relationship cũng như sự tin cậy giữa hai bên. Daren đã sát cánh cùng SotaTek theo nghĩa đen, anh đã từng ngồi làm việc cùng với các anh em SotaTek ở văn phòng cũ hàng tuần liền và đến này mọi người gặp lại nhau ở văn phòng mới rộng hơn trong một bầu không khí lạc quan hơn rất nhiều.

Thực sự thì anh bạn người Mỹ gốc Canada này đã vẽ ra cho SotaTek một viễn cảnh tươi sáng về những cơ hội đưa sản phẩm chung của cả hai đến thị trường Mỹ khiến cho mọi người có được cảm hứng rất lớn để vượt qua những giai đoạn khó khăn lúc mới khởi nghiệp để có tương lai vững chắc hơn như ngày hôm nay. 

Tất nhiên nền tảng này sẽ tạo đà phát triển cho những hợp tác tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đón chờ điều đó.